Noordzeeoverleg | NZO

Het Noordzeeoverleg is een overlegorgaan van stakeholders en rijksoverheid die actief zijn op de Noordzee. Het Noordzeeoverleg voert op overeenstemming gericht overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord en over nieuwe uitdagingen waarvoor zij gesteld zijn. In het Noordzeeakkoord staan afspraken over de invulling van de drie grote transities op het Nederlandse deel van de Noordzee: energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen. Het Noordzeeoverleg is onafhankelijk en is een unieke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en begrip voor elkaars belangen. Oud-minister van VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu), Sybilla Dekker, is onafhankelijk voorzitter van het Noordzeeoverleg.

 

Kalender

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"224930"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

LinkedInNieuwsbriefContactformulier

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"25","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"224859"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Met het Noordzeeakkoord zetten overheid en samenleving een grote stap voorwaarts in het samen bouwen aan een gezonde zee met een duurzaam gebruik en een goede balans tussen alle activiteiten.


Sybilla Dekker

 

Direct naar

Noordzeeloket

Het Noordzeeloket biedt rijksinformatie over de verdeling van ruimte op de Noordzee en het beheer van de Noordzee.

 

Naar het Noordzeeloket

OFL

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) begeleidt het Noordzeeoverleg en faciliteert het secretariaat van het Noordzeeoverleg.

Naar het OFL

Programma Noordzee

Het Noordzeeakkoord dient als basis voor het besluitvormingsproces naar het Programma Noordzee, onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022-2027.

Naar het NWP

 
Cookie-instellingen