Wetenschappelijke Klankbord Commissie (WKC)

Eind 2021 heeft het Noordzeeoverleg een WKC ingesteld, onder leiding van prof. dr. Han Lindeboom. Sinds maart 2024 heeft drs. Martin Pastoors het voorzittersstokje overgenomen. De WKC geeft wetenschappelijk advies en beantwoordt vragen van de Noordzeeoverleg-deelnemers als het gaat om de uitvoering van de afspraken in het Noordzeeakkoord.

Naast wetenschappelijk advies en beantwoording van vragen, kan de WKC ongevraagd advies aan het Noordzeeoverleg meegeven. Op deze manier kan de WKC het besluitvormingsproces in het Noordzeeoverleg van wetenschappelijke inzichten voorzien.

De samenstelling van de WKC

De WKC bestaat uit wetenschappers met verschillende achtergronden en disciplines. Dit is voor het Noordzeeoverleg van grote waarde, omdat de drie transities op de Noordzee: voedsel, energie en natuur, een verscheidenheid aan (wetenschappelijke) vragen met zich meebrengen. De leden van de commissie zijn:

  • Drs. Martin Pastoors werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur bij Martin Pastoors Fish & Fisheries / Facts and Figures. Hij heeft ruime ervaring in onderzoek naar visserijbeheer bij verschillende organisaties waaronder IMARES, Pelagic Freezer-trawler Association, WUR en ICES.
  • Prof. dr. ir. Geert Wiegertjes van Wageningen Universiteit is leerstoelhouder van de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij.
  • Prof. dr. Henk Folmer is emeritus professor van de Rijks Universiteit Groningen en heeft een lange loopbaan in de economie, voornamelijk in resource economics.
  • Dr. Rozemarijn Roland Holst is universitair docent internationaal recht aan Durham University in het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor was zij werkzaam bij de Universiteit Utrecht.
  • Ziega van den Berk MA is landschapsarchitecte bij MUST stedenbouw. In haar werk richt zij zich onder andere op de Noordzee. In haar afstudeeronderzoek onderzocht zij wat het betekent voor de Doggersbank als hier 8000 windmolens geplaatst worden, vanuit een landschapsperspectief. Voor haar werk won zij de Archiprix 2021.
  • Prof.dr.ir. Axelle Viré is werkzaam als universitair hoofddocent aan de TU Delft, haar expertise ligt in windenergie. Haar onderzoek focust zich voornamelijk op drijvende (wind)energie en numerieke modellering.
  • Dr. Hans Schekkerman is vogelecoloog en werkzaam als senior onderzoeker bij SOVON.
Cookie-instellingen