Overeenstemming bereikt over Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

10-02-2020
357 keer bekeken

De rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens hebben in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. Het motto van het Onderhandelaarsakkoord is: extra mijlen voor een gezonde Noordzee.

Dit onderhandelaarsakkoord is op 10 februari 2020 aangeboden aan minister van Nieuwenhuizen.

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, met Jacques Wallage als voorzitter, begeleidde het Noordzeeoverleg.

Afgesproken is dat de deelnemers aan het Noordzeeoverleg dit Onderhandelaarsakkoord verdedigen ten opzichte van hun respectievelijke achterbannen. Nadat het kabinet het onderhandelaarsakkoord heeft aangeboden aan de Tweede Kamer is tot en met 31 maart 2020 de gelegenheid tot consultatie in de diverse eigen kringen. Het Noordzeeoverleg hoopt daarna tot definitieve vaststelling van het Onderhandelaarsakkoord over te gaan.

De partijen in het Noordzeeoverleg zijn de ministeries van IenW, EZK, en LNV. De energiesector: NWEA, NOGEPA, EBN, TenneT. De samenwerkende partners in de visserijsector vertegenwoordigd door: VisNed en de Nederlandse Vissersbond. De NGO’s: Stichting De Noordzee, WNF, Greenpeace, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en de brancheorganisatie Zeehavens. Ook Natuurmonumenten ondersteunt het Onderhandelaarsakkoord.

Bekijk de complete tekst van het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee.

Interview met Jacques Wallage over de toekomst van de Noordzee

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen