Ruimtelijke balans vinden op de Noordzee

03-06-2019
329 keer bekeken

Het Noordzeeoverleg probeert tussen alle belangen een ruimtelijk evenwicht te vinden, dat recht doet aan alle soorten gebruik van de Noordzee. Om de inbreng van zoveel mogelijk belanghebbenden te krijgen, heeft het OFL ook een maatschappelijke consultatie gestart.

Via een digitale vragenlijst konden alle maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee insturen. Tijdens de bijeenkomst van 8 mei in Scheveningen vonden verdiepende sessies plaats, zodat de betrokkenen hun ideeën tijdens gesprekken konden toelichten aan de leden van het Noordzeeoverleg.

Grote diversiteit in belangen

In vier parallelle sessies gingen deelnemers met elkaar in gesprek over hun zorgen en wensen voor de Noordzee van de toekomst. Opvallend aan de bijeenkomst was de grote diversiteit in belangen die de deelnemers vertegenwoordigden. Niet alleen stakeholders die bestaande belangen vertegenwoordigen, zoals de visserij, beroepsvaart, recreatie of zandwinning stonden centraal. Er was nadrukkelijk ook ruimte voor verwachte innovaties in de voedselvoorziening, zoals zeewierteelt. Ook de mogelijke toekomstige aanleg van eilanden voor de kust, bijvoorbeeld als overslag- en opslagstation voor energie of voor een Schiphol in zee, was een bespreekpunt in de sessies. Daarvoor is in de toekomst mogelijk ruimte nodig op de Noordzee.

Adaptief maar ook duidelijk

Noordzeeoverlegvoorzitter Jacques Wallage besloot de bijeenkomst met een overzicht van alle wensen, plannen, zorgen en ontwikkelingen waar het Noordzeeoverleg in de aanloop naar een mogelijk akkoord rekening mee moet houden. Hij benadrukte dat de inrichting van de Noordzee een ingewikkelde, bestuurlijke opgave is. Naar zijn idee is hiervoor een adaptieve manier van besturen nodig, die zich kan aanpassen aan innovaties en daarvoor ruimte reserveert. Tegelijkertijd moeten heldere besluiten genomen worden, waardoor bijvoorbeeld de visserijsector duidelijkheid krijgt over de toekomst die de vissers in de Noordzee kunnen verwachten, stelde Jacques Wallage.

Vervolg

Het Noordzeeoverleg komt in juni met een reactie over wat zij met de inbreng heeft gedaan. 

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is te vinden op de pagina Maatschappelijke consultatie evenals een analyse van de inbreng uit de maatschappelijke consultatie.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen