Besluit tot instelling van het Noordzeeoverleg

23-09-2021
589 keer bekeken

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juni 2021, tot instelling van het Noordzeeoverleg (Besluit Noordzeeoverleg).

Op 29 juni 2021 heeft Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, de wettelijke status van het Noordzeeoverleg vastgelegd in een ministerieel besluit. Dit is gedaan in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Noordzee

In dit Besluit Noordzeeoverleg staan de drie taken van het Noordzeeoverleg vastgelegd, namelijk:

  1. Het Noordzeeoverleg voert een op consensus gericht overleg over voorgenomen kernbeslissingen van de overheid ten aanzien van de Noordzee, met name op het gebied van interactie tussen energie, natuur, voedsel/visserij en zeevaart.
  2. Het Noordzeeoverleg legt conclusies als resultaat van het overleg vast ten behoeve van de uitvoering van het Noordzeeakkoord.
  3. Het Noordzeeoverleg ziet toe op de adequate uitvoering van het Noordzeeakkoord.

Dit besluit is ingegaan op 29 juni 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2025. Wilt u het hele Besluit Noordzeeoverleg inzien? Download dan onderstaand besluit dat als bijlage bij dit artikel is toegevoegd.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen