Monitorings- en onderzoeksagenda van het Noordzeeakkoord gepubliceerd

07-10-2021
1995 keer bekeken

In september heeft het Noordzeeoverleg een omvangrijk monitorings- en onderzoeksagenda vastgesteld waarmee de komende tien jaar een gezamenlijke kennisbasis wordt opgebouwd over het functioneren van de Noordzee.


Het programma Monitoring en Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming (MONS) bevat 141 onderzoeksvoorstellen en is onderdeel van het Noordzeeakkoord. Het heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. MONS zal inzicht geven in de veranderingen in het ecosysteem, habitats en soorten van de Noordzee als gevolg van de transities op het gebied van energie, voedselvoorziening en natuur, gecombineerd met factoren als klimaatverandering, verzuring en autonome veranderingen. De kennis die in MONS gegenereerd wordt is nodig voor het uitvoeren van de afspraken uit het Noordzeeakkoord. De resultaten van MONS faciliteren het NZO in het bespreken van kernafwegingen en het trekken van conclusies op het gebied van de interactie tussen energie, natuur, voedsel/visserij en zeevaart op de Noordzee.

Bekijk het MONS-rapport

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen