Tweede voortgangsrapportage voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat

09-11-2021
896 keer bekeken

Vandaag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de tweede voortgangsrapportage van het Noordzeeoverleg aan de Tweede Kamer gestuurd.

Naar aanleiding van de motie van Dijkstra en De Groot (Kamerstukken II 2020/21, 33 450, nr. 107), is aan de Kamer toegezegd twee keer per jaar over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg te rapporteren.

In de tweede rapportage rapporteert NZO-voorzitter Sybilla Dekker over het volgende:

Bekijk hier de tweede voortgangsrapportage en begeleidende brief aan de minister

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen