Conclusies NZO opgenomen in Aanvullend ontwerp NWP Programma Noordzee 2022 - 2027

12-11-2021
1342 keer bekeken

Het Noordzeeoverleg heeft op 24 september het "Aanvullend ontwerp NWP Programma Noordzee 2022 – 2027" behandeld.

De conclusies van het Noordzeeoverleg zijn aan de minister van IenW aangeboden en toegelicht. Vervolgens is op politiek niveau het aanvullend ontwerp NWP Programma Noordzee 2022 – 2027 vastgesteld. De volgende stap in het proces van vaststelling is de zienswijze procedure. Van dinsdag 9 november 2021 tot en met maandag 20 december is het mogelijk een zienswijze in te dienen op de projectpagina van Platform Participatie. Hierna zal naar verwachting eind maart 2022 het NWP Programma Noordzee 2022 – 2027 definitief zijn vastgesteld.

Bekijk de Kennisgeving Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 in de Staatscourant.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen