Kabinet stelt Programma Noordzee vast

22-03-2022
941 keer bekeken

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 – inclusief de bijbehorende bijlagen waaronder het Programma Noordzee 2022-2027 – is afgelopen week vastgesteld in de ministerraad. Het Nationaal Water Programma is vervolgens aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

De vaststelling van het programma Noordzee, de opvolger van Beleidsnota Noordzee 2016-2021, is voor het Noordzeeoverleg en voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord een belangrijke stap.

Conclusies Noordzeeoverleg op ontwerp Programma Noordzee

In het Noordzeeoverleg is in september 2021 het aanvullend ontwerp Programma Noordzee behandeld, bekijk de conclusies hiervan met deze link. Bij het aanvullend ontwerp stond voornamelijk het aanwijzen van windenergiegebieden op zee centraal, dit om te voldoen aan de verhoogde klimaatdoelstellingen.  

Afgewogen gebruik Noordzee

Het Programma Noordzee beschrijft de uitgangspunten voor een efficiënte en veilige ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee waarbij de verschillende vormen van gebruik in evenwicht worden gehouden met de grote veranderingen op het gebied van voedsel- en energieproductie en natuurbescherming, zoals in het Noordzeeakkoord is afgesproken. Zo regelt het bijvoorbeeld de aanwijzing van windenergiegebieden die nodig zijn voor de realisatie van 10,7 GW extra windenergie passend bij de klimaatdoelstellingen van het kabinet van minimaal 55% CO2-reductie in 2030. Bij de ontwikkeling van windenergiegebieden wordt steeds gekeken of dit past bij de natuurwaarden van de Noordzee en wordt rekening gehouden met andere gebruikers van de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, mijnbouw en defensie.

Het Noordzeeakkoord, en het overleg dat in het Noordzeeoverleg plaatsvindt, is dan ook een van de uitgangspunten van het Programma Noordzee. Een aantal afspraken uit het Noordzeeakkoord wordt door middel van het Programma Noordzee 2022-2027 geïmplementeerd.

Alle documenten van het Nationaal Water Programma zijn nu te vinden en te downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Structuurvisiekaart Noordzee

Bekijk ook

Cookie-instellingen