Visserijsector volledig bezet in het Noordzeeoverleg

06-04-2022
1092 keer bekeken

Vandaag is de vertegenwoordiging van de sector voedsel en visserij aangetreden in het Noordzeeoverleg. Zij nemen deel namens de gehele sector.

De vertegenwoordiging bestaat uit:

  • Kees van Beveren, PO DZ/NVB
  • Andries de Boer, PO URK
  • Albert Jan Maat, NetVISwerk

Met het aantreden zal de visserijsector als geheel haar belangen opnieuw op tafel brengen als het gaat om de ontwikkeling van een gezonde Noordzee.

Minister Staghouwer (LNV): “Een goede beslissing van de vissers, om aan te sluiten bij het Noordzeeoverleg. Ik werk samen met de sector toe naar een helder toekomstperspectief. De veranderingen op de Noordzee spelen daar een rol in en we zullen de partners uit het Noordzeeoverleg daarbij betrekken."

Albert Jan Maat, minister Staghouwer, Sybilla Dekker, Kees van Beveren en Andries de Boer bij het bestuurlijk overleg visserij op 31 maart 2021

Bij het vaststellen van de delegatie vanuit de sector voedsel en visserij is het Noordzeeakkoord als feit erkend en niet onderhandelbaar.

Kees van Beveren (visserijsector): “De sector wil samen met de minister van LNV en het Noordzeeoverleg werken aan een voedsel- en visserijvisie en een invulling van het Noordzeeakkoord “transitiefonds” om het toekomstperspectief van de sector, alsmede de aard en omvang van de vissersvloot die daarbij past, helder te krijgen.”

Deelname is belangrijk om mee te kunnen denken en praten over de uitvoering van de afspraken uit het Noordzeeakkoord over energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen.

Voorzitter Sybilla Dekker: “Het Noordzeeoverleg is een unieke samenwerking tussen de deelnemende sectoren zoals de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties, de scheepvaartsector en het Rijk. Het is een op consensus gericht overleg, waarbij het NZA leidend is. Contact tussen de deelnemers uit de verschillende sectoren in het Noordzeeoverleg is erg belangrijk om steeds de gecombineerde belangen op de Noordzee te wegen en tot conclusies te komen. Zeker nu de opgaven voor de energietransitie zoveel aandacht vragen, is de inbreng van de visserij daarbij onmisbaar.”

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen