Eerste onderzoeksresultaten onderzoeksprogramma MONS gepubliceerd

08-04-2022
1353 keer bekeken

Na bespreking in het Noordzeeoverleg van 6 april 2022 zijn de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoeksprogramma MONS gepubliceerd.

In de programmacommissie MONS, het tussenportaal tussen het uitvoeringsbureau-in-oprichting en het Noordzeeoverleg, is gesproken over de vervolgstappen naar aanleiding van deze rapporten. Hoe werken de resultaten door in het vervolg van MONS? De meeste van deze onderzoeksresultaten zijn input voor grotere onderzoeken die later gaan plaatsvinden.

Naast het bespreken van de vervolgstappen zijn er ook meer prioritaire projecten die in het programma MONS dit jaar worden opgepakt. De programmacommissie heeft in het jaarplan 2022 vastgesteld welke dat zijn:

  • mogelijkheden van medegebruik;
  • natuurinclusief bouwen;
  • cumulatieve effect van de energietransitie op ecologie;
  • aandacht socio-economische effecten gebiedssluitingen voor visserijsector;
  • medegebruik windparken door passieve visserij en opstellen beleidskader;
  • opstelling soortenbeschermingsplannen;
  • onderzoek of zestal beschermde gebieden mogelijk voldoen aan de selectiecriteria voor aanwijzing als Vogelrichtlijngebied. Bureaustudie 2022. Mogelijk daarna veldonderzoek.
  • voedseltransitie: potentie maar ook mogelijke ecologische effecten;
  • oesterherstel en monitoring benthos;
  • effecten gebiedssluitingen op visbestanden elders.

Bekijk hier de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoeksprogramma MONS.

Samenvattingen van deze rapporten zijn op te vragen bij het secretariaat van het Noordzeeoverleg: info@noordzeeoverleg.nl.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen