Noordzeeoverleg wijst twee gebieden van 50km2 voor oesterherstel aan

18-05-2022
831 keer bekeken

In het Noordzeeoverleg van 11 mei 2022 hebben de leden overeenstemming bereikt over het vaststellen van gebieden voor oesterherstel binnen het Friese Front.

Nadat eerder in het Noordzeeoverleg overeenstemming was bereikt over een gebied voor onderzoek op het Friese Front, wordt met de conclusies over oesterherstel invulling gegeven aan de afspraak (4.43) uit het Noordzeeakkoord. In de gebieden voor oesterherstel van ieder 50 km2 kunnen oesterbanken zich gaan herstellen omdat deze in een te sluiten gebied voor bodem beroerende visserij liggen. De exacte coördinaten voor de oesterherstel gebieden kunnen geraadpleegd worden in het document onderaan deze pagina.

Pilotprojecten in op korte termijn te sluiten gebieden

De werkelijke start van de oesterherstelgebieden kan plaatsvinden wanneer de gebieden definitief zijn gesloten. Dit proces moet eerst op Europees niveau afgerond zijn. Aangezien dit een lang lopende procedure is, heeft het Noordzeeoverleg besloten deze twee kleinere gebieden van 4 vierkante kilometer aan te wijzen in naar verwachting dit jaar door de Europese Commissie te sluiten gebieden (binnen de gebieden die aangemerkt zijn als Fase 1 visserijbeperkingen). In deze gebieden kunnen op korte termijn pilotprojecten voor oesterherstel plaatsvinden.

Een kaart waarin de coördinaten van de oesterherstel gebieden zijn gevisualiseerd

Zorgvuldige afstemming en onderzoek

Om tot een conclusie te komen, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoeken uitgevoerd om meer informatie te krijgen over geschikte locaties voor oesterherstel. Ook de Noordzeeoverleg–Wetenschappelijke Klankbordcommissie heeft de mogelijkheden van het Friese Front bestudeerd. Daarnaast heeft de Noordzeeoverleg-werkgroep Beschermde gebieden zorgvuldig afgestemd met de energiebedrijven die actief zijn in de zoekgebieden, zodat er zo min mogelijk verstoring plaatsvindt.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen