Derde voortgangsrapportage voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat

31-05-2022
678 keer bekeken

Op 30 mei 2022 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de derde voortgangsrapportage van het Noordzeeoverleg aan de Tweede Kamer gestuurd.

Naar aanleiding van de motie van Dijkstra en De Groot (Kamerstukken II 2020/21, 33 450, nr. 107), is aan de Kamer toegezegd twee keer per jaar over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg te rapporteren.

Voorzitter Sybilla Dekker rapporteert in haar derde voortgangsrapportage Noordzeeoverleg over het volgende:

  • Deelname visserijsector
  • Uitvoeringsagenda Noordzeeoverleg
  • Programma Noordzee 2022-2027
  • MONS-programma
  • Wetenschappelijke Klankbord Commissie
  • Voortgang werkgroepen
  • Evaluatie Noordzeeoverleg
  • Veiligheid op de Noordzee

Bekijk hier de derde voortgangsrapportage en begeleidende brief aan de minister

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen