Start van de werkgroep voedseltransitie

02-11-2022
775 keer bekeken

Dinsdag 18 oktober 2022 was de eerste vergadering van de Noordzeeoverleg-werkgroep voedseltransitie. Deze werkgroep gaat aan de slag met de afspraken rond voedsel en visserij uit het Noordzeeakkoord.

Daarnaast wordt de voedselvisie uit zee waar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mee bezig is, afgestemd. De minister van LNV heeft met de Noordzeeoverleg-voorzitter, Sybilla Dekker, afgesproken om een werkgroep voedseltransitie op te richten. In zijn brief van 20 juli staat hierover:

“Om de samenwerking in de driehoek visserijsector, LNV en het Noordzeeoverleg te versterken is al met u afgesproken om een werkgroep voedsel in te stellen onder het Noordzeeoverleg. In deze werkgroep kan de voortgang van de relevante visserijonderwerpen worden besproken en kan het Noordzeeoverleg op deze punten gezamenlijk worden voorbereid. Ook de invulling van de visie op voedselwinning op zee kan daar besproken worden. Ik zie er naar uit om samen met u aan de visie op voedselvoorziening uit zee en grote wateren te gaan werken en zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een voedseltransitie die in balans is met de energie- en natuurtransitie.”

Het was een goede eerste bijeenkomst met een goede vertegenwoordiging van Noordzeeoverleg-partijen van natuurorganisaties, energiesector, visserijsector en rijksoverheid. Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel gaf een inspirerende aftrap over hoe zij de voedseltransitie op land vormgeven en welke theoretische transitietheorieën ze daarbij gebruiken. In de verdere invulling van de voedseltransitie wordt ook aan bestaande netwerken om input gevraagd, zoals de Community of Practice Noordzee.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen