NZO onderschrijft conclusies rapport Gaswinning op de Noordzee en de afspraken daarover in het NZA

23-12-2022
1289 keer bekeken

Om te toetsen of de gaswinning op het Nederlandse deel van de Noordzee voldoet aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 5.10 van het Noordzeeakkoord, heeft het ministerie van EZK aanvullend onderzoek uit laten voeren, met een begeleidingscommissie vanuit het Noordzeeoverleg.

De voorzitter van het Noordzeeoverleg heeft een appreciatie van het onderzoek en de conclusies van het Noordzeeoverleg, op basis van consensusgericht overleg op 14 december 2022, gestuurd aan de minister van IenW en aan de staatssecretaris van EZK.

Uitkomsten van het onderzoek

De hoofdconclusies uit het rapport ‘Gaswinning op de Noordzee en de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord’, uitgevoerd door CE Delft en TNO, geven antwoord op de vraag of de Nederlandse gasvraag en -winning aan de randvoorwaarden voldoen die in het Noordzeeakkoord zijn afgesproken. In het kort concludeert het rapport het volgende:

  1. De verwachte Nederlandse cumulatieve CO2-emissies van de economie als geheel, waaronder die van aardgasverbruik, zijn meer dan het koolstofbudget van Nederland, op basis van de binnen het Noordzeeakkoord afgesproken 80% waarschijnlijkheid van maximaal 1,5°C mondiale opwarming.
  2. De aardgaswinning op de Noordzee blijft binnen het binnenlands verbruik. De aardgaswinning in Nederland, inclusief op het Nederlandse deel van de Noordzee, is op dit moment lager dan het binnenlands verbruik. Op basis van de toegepaste scenario’s zal de aardgaswinning op de Noordzee tot 2047 minder zijn dan het binnenlandse verbruik. Daarna hangt het ervan af of aardgas gebruikt blijft worden voor productie van waterstof.

Lees verder in het rapport ‘Gaswinning op de Noordzee en de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord’ 

Conclusies Noordzeeoverleg

De partijen in het Noordzeeoverleg stellen vast dat het rapport van CE Delft en TNO invulling geeft aan het onafhankelijke onderzoek, zoals afgesproken in paragraaf 5.10 van het Noordzeeakkoord. Zij onderschrijven gezamenlijk de indringende feiten die het rapport op tafel legt en wijzen op de urgentie om het verbruik van fossiele brandstoffen te reduceren.

Lees de NZO-appreciatiebrief en het oordeel van de begeleidingscommissie (link)

Vervolg

In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat partijen in het Noordzeeoverleg een plan zullen ontwikkelen om de introductie van klimaat neutrale gassen op de Noordzee te bevorderen en zoveel mogelijk te versnellen, als dat voor het realiseren van de Parijsdoelstellingen nodig is. Bijvoorbeeld door middel van pilots voor productie van groene waterstof. De staatssecretaris van EZK heeft het rapport en conclusie van het Noordzeeoverleg vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ga naar de Kabinetsappreciatie op het rapport van 31 januari 2023

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen