Noordzeeoverleg stelt Jaarplan MONS 2023 vast

08-02-2023
727 keer bekeken

In het Noordzeeoverleg van 1 februari is het jaarplan van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming (MONS) vastgesteld. Het jaarplan MONS 2023 beschrijft de planning en prioriteiten van de onderzoeken die het Uitvoeringsbureau MONS in 2023 op de markt wil zetten.

Het doel van MONS is om inzicht te geven in de veranderingen in het ecosysteem van de Noordzee die kunnen en zullen gaan plaatsvinden. De basis van het MONS-jaarplan 2023 is het MONS-programma zoals vastgesteld in het Noordzeeoverleg in september 2021, het jaarplan MONS 2022 en de eerdere MONS-onderzoeken.

Inhoud van het jaarplan MONS 2023

Lees in het jaarplan MONS 2023 meer over:

Stand van zaken Uitvoeringsbureau

In december 2022 is het Uitvoeringsbureau MONS (UB MONS) van start gegaan. Het UB MONS is ondergebracht bij Rijkswaterstaat en werkt in opdracht van het Noordzeeoverleg. Het jaarplan geeft de stand van zaken weer van de samenstelling van het UB MONS en de reeds gepubliceerde onderzoeksrapporten.

Prioritering & ambitie

Het jaarplan geeft een overzicht van de prioritering van verschillende categorie√ęn onderzoeken en geeft de ambitie van het UB MONS weer voor het aantal op te starten onderzoeken dit jaar.

Overzicht per categorie van prioritering

Verdere toelichting per categorie geprioriteerd onderzoek.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen