Meer internationale samenwerking op de Noordzee naar voorbeeld Noordzeeoverleg

23-11-2023
527 keer bekeken

Deze week stond in het teken van internationale samenwerking over de inrichting van de Noordzee. De week begon met de NSEC (North Seas Energy cooperation) op 19 en 20 november. Daarop volgde op 20 en 21 november het startschot van het Greater North Sea Basin Initiative (GNSBI).

Noordzeeoverleg als voorbeeld van cross-sectorale samenwerking

Het GNSBI is een nieuw initiatief gericht op de ruimtelijke ordening op zee. Het GNSBI heeft tot doel om cross sectorale samenwerking tussen verschillende Noordzeelanden te intensiveren. De werkwijze van het Noordzeeoverleg, en het Noordzeeakkoord, werden tijdens deze bijeenkomst toegelicht als voorbeeld van hoe verschillende belangen op zee een plek kunnen krijgen. De initiatiefnemers van het Noordzeeakkoord: Pim Visser, Hans Timmers en Floris van Hest deelden hun ervaringen over dit proces. NZO-voorzitter Sybilla Dekker lichtte toe hoe de samenwerking bij de implementatie van het akkoord in de praktijk te werk gaat en hoe het is om te laveren tussen alle verschillende belangen.

Van links naar rechts: Floris van Hest, Pim Visser, Sybilla Dekker en Hans Timmers.

Actieplan offshore ambities

Ook bij de NSEC was het NZO vertegenwoordigd. Tijdens de NSEC-bijeenkomst, geopend door Z.M. Koning Willem Alexander, is een Actieprogramma voor 2023 en 2024 vastgesteld. Het actieplan gaat over de implementatie van de offshore ambities van de kuststaten. Dit is relevant voor veel NZO-deelnemers en een aantal was dan ook bij NSEC aanwezig. NZO-lid Jan Vos van NWEA verzorgde een van de deelsessies. (waarover?)

Voorzitter Sybilla Dekker: “Als NZO vinden we het goed om te zien dat er zoveel internationale aandacht is voor samenwerking op de Noordzee tussen de kuststaten en tussen de kuststaten en stakeholders. De vele uitdagingen vragen om een brede integrale aanpak. Onze ervaringen in het NZO kunnen helpen dit in de praktijk vooruit te brengen, zodat de verschillende belangen op de Noordzee beter op elkaar zijn afgestemd.”

In 2024 zal Denemarken, als co-voorzitter van NSEC, in nauwe samenwerking met het Belgische EU- voorzitterschap, een nieuwe bijeenkomst organiseren. Eind 2024 zal onder Belgisch voorzitterschap een ministeriele GNSBI-vergadering worden georganiseerd.

Van links naar rechts: Floris van Hest, Pim Visser, Hans Timmers, Sybilla Dekker en Mark Harbers

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen