Ministers Harbers, Adema, Van der Wal en Jetten nemen Staat van de Noordzee in ontvangst

20-12-2023
1560 keer bekeken

In het Noordzeeoverleg van 20 december is de Staat van de Noordzee vastgesteld en aangeboden aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en voor Klimaat en Energie.

De Staat van de Noordzee beschrijft de ecologische toestand van de Noordzee op basis van diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het Uitvoeringsbureau MONS (Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking en Soortenbescherming) stelde het rapport op in opdracht van het Noordzeeoverleg.

De Staat van de Noordzee is hier digitaal beschikbaar

Van links naar rechts: Rob Jetten, Piet Adema, Jakob Asjes, Sybilla Dekker, Christianne van der Wal-Zeggelink en Mark Harbers nemen de Staat van de Noordzee in ontvangst.

Het Noordzeeoverleg

Het Noordzeeoverleg voert op consensus gericht overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord. In artikel 7.9 is afgesproken dat de rijksoverheid iedere 2 jaar de ‘Staat van de Noordzee’ publiceert. Hierin wordt gerapporteerd over de effecten van beheer en de resultaten van de monitoring op de Noordzee, inclusief de beschikbare informatie over de commerciële visbestanden.

Ontwikkeling naar een gezonde Noordzee

De Staat van de Noordzee is de eerste editie van de reeks die uitgebracht wordt gedurende de looptijd van het programma MONS (Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking en Soortenbescherming). Het MONS-programma loopt tot 2030. De Staat van de Noordzee geeft een overzicht van de ecologische toestand van de Noordzee en beschrijft de factoren die van invloed zijn op die toestand. Met die informatie kan o.a. het Noordzeeoverleg gesteund worden bij het voeren van overleg over de belangrijke voedsel-, natuur- en energietransities die spelen op de Noordzee.

De partijen van het Noordzeeoverleg hebben waardering voor de informatie en inzichten die de Staat van de Noordzee biedt. Het is belangrijk om periodiek een “foto” te maken van de ecologische staat van de Noordzee, als feitenbasis voor de effecten van de uitvoering van de drie transities. De boodschap uit het rapport is dat het niet goed gaat met de natuur in de Noordzee. Monitoring en onderzoek van de impact van maatregelen, zoals natuurversterkend bouwen op zee en het effect van de recente kottersanering, is van groot belang. De Noordzee is de drukste zee op aarde, waar heel veel bij elkaar komt, maar waar we tegelijkertijd ook heel goed voor moeten zorgen. Meervoudig gebruik van gebieden op zee kan oplossingen bieden voor de weg naar een gezonde Noordzee. Tegelijkertijd laat de Staat van de Noordzee zien dat niet alles mogelijk is, de natuur moet beschermd en hersteld worden om tot een gezonde Noordzee te komen.

 

Voorzitter Sybilla Dekker: “Met de Staat van de Noordzee heeft het Noordzeeoverleg een transparante informatiebron in handen als basis voor het communiceren over (en bewaken van) de voortgang richting het gezamenlijke doel uit het Noordzeeakkoord: een gezonde Noordzee te midden van de voedsel-, natuur- en energietransities. Zoals deze eerste editie laat zien is er nog een lange weg te gaan om dat doel te realiseren.”

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen