Noordzeeoverleg ziet de Voedselvisie als belangrijke stap in de voedseltransitie op de Noordzee

20-03-2024
317 keer bekeken

Minister Adema heeft de Visie Voedsel uit Zee en Grote Wateren vrijdag 8 maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het Noordzeeoverleg is met de werkgroep Voedseltransitie nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de Voedselvisie, en waardeert de Visie als essentiële stap in de voedsel- en visserijtransitie. Voor de balans tussen de energietransitie, de natuurtransitie en de voedseltransitie op de Noordzee, zoals vastgelegd in het Noordzeeakkoord, is het cruciaal om tot een rendabele en duurzame visserij te komen die naar aard en omvang past bij de nieuwe situatie op de Noordzee.

In een eerder stadium heeft het Noordzeeoverleg voorlopige conclusies meegegeven aan minister Adema, deze zijn als bijlage bij de Voedselvisie toegevoegd. In het Noordzeeoverleg van 13 maart 2024 is waardering uitgesproken voor de wijze waarop de minister de conclusies heeft meegewogen bij het opstellen van de Visie.

Ga naar de Visie Voedsel uit Zee en Grote Wateren

Transitiepaden

Noordzeeoverleg-voorzitter Sybilla Dekker heeft bureau de Gemeynt de opdracht gegeven om voor de voedseltransitie te identificeren welke transitiepaden naar een duurzame voedselopbrengst van de Noordzee er zijn. Tijdens het Noordzeeoverleg van 13 maart 2024 zijn de 9 aanbevelingen van het rapport gepresenteerd en is het rapport vastgesteld. De conclusies en aanbevelingen uit dat rapport gaan over welke paden de voedselsectoren op zee kunnen volgen om in 2050 een duurzame voedselvoorziening te bereiken. De werkgroep Voedseltransitie zal het Noordzeeoverleg adviseren hoe de aanbevelingen op te pakken en de transitiepaden verder concreet maken.

Bekijk het rapport “Nehalennia serveert - Transitiepaden voor voedsel uit de Noordzee – mogelijkheden en beperkingen”.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen