Greenpeace stapt uit Noordzeeakkoord

14-03-2024
374 keer bekeken

Greenpeace heeft in een brief van 7 maart 2024 aan de voorzitter van het Noordzeeoverleg, Sybilla Dekker, laten weten per direct uit het Noordzeeakkoord te stappen.

De reden die Greenpeace opgeeft is "de keuze van het kabinet, bij monde van de heer Vijlbrief, voor versnelde en zeer langdurige gaswinning". Die keuze staat volgens de milieuorganisatie haaks op de afspraken in het Noordzeeakkoord over gaswinning op de Noordzee. Om te toetsen of de gaswinning op het Nederlandse deel van de Noordzee voldoet aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in het Noordzeeakkoord, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het Noordzeeoverleg in 2022 onderzoek uit laten voeren. Dit onderzoek “Gaswinning op de Noordzee en de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee“ is begeleid door een begeleidingscommissie van wetenschappers en vertegenwoordigers uit het Noordzeeoverleg. De uitkomst van het rapport is door het gehele Noordzeeoverleg geaccepteerd. 

Greenpeace heeft zijn besluit op 13 maart 2024 aan het Noordzeeoverleg toegelicht. De partijen uit het Noordzeeoverleg betreuren de opzegging door Greenpeace. Zij benadrukken dat het belangrijk is om in gesprek te blijven over gaswinning en de consequenties van de kabinetskeuze voor de uitvoering van de afspraken uit het Noordzeeakkoord.

Bekijk de brief van Andy Palmen, directeur-bestuurder Greenpeace Nederland, aan Sybilla Dekker op de website van Greenpeace.

Bekijk het rapport "Gaswinning op de Noordzee en de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee".

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen