Noordzeeoverleg benoemt drs. Martin Pastoors tot nieuwe WKC-voorzitter

04-04-2024
153 keer bekeken

Op 13 maart 2024 heeft het Noordzeeoverleg drs. Martin Pastoors benoemd als nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Klankbord Commissie (WKC) voor een periode van vier jaar. Hij neemt daarmee het stokje over van prof. dr. Han Lindeboom.

Dhr. Pastoors werkt al lang in het spanningsveld tussen wetenschap en beleid. Hij heeft een achtergrond in biologie, ecologie, filosofie en antropologie. Hij is als onderzoeker betrokken geweest bij onderzoek naar visserijbeheer vanuit verschillende organisaties waaronder IMARES, Pelagic Freezer-trawler Association en de WUR. Ook heeft hij als docent mariene beleid een Integrated Coastal Zone Management programma opgezet bij Van Hall Larenstein. Nu werkt hij als zelfstandig consultant aan verschillende projecten zoals de haalbaarheid van digitalisering van de Nederlandse bodemvisserij, data-verzameling in de flyshoot visserij, het voorzitten van een aantal expertgroepen binnen ICES en het mede-organiseren van een groot Europees project rond vermindering van bijvangst van beschermde soorten. Vanuit zijn achtergrond is hij vooral bezig met het verbinden van diverse groepen experts, zowel diverse wetenschappelijke experts als “praktijkexperts” zoals bijvoorbeeld vissers, en ook met het vertellen van verhalen met behulp van data. Daarbij stelt hij zich onafhankelijk op en legt de focus op de rol van kennis. Dhr. Pastoors heeft aangegeven binnen de WKC bij te willen dragen aan de kennisontwikkeling bij veranderingen op zee en het brengen van balans tussen de transities.

De Noordzeeoverleg-partijen kijken uit naar de samenwerking en wensen dhr. Pastoors veel succes met deze nieuwe functie. Over de rol en de werkwijze van de WKC kunt u hier meer over lezen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen