Noordzeeoverleg adviseert over actualisatie Mariene Strategie deel 1

22-05-2024
109 keer bekeken

In de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) staat dat lidstaten een Mariene Strategie moeten opstellen over de kwaliteit van de zee en over de uitvoering van de strategie moeten rapporteren aan de Europese Commissie.

De kwaliteit van de zee is een belangrijke basis voor het Noordzeeakkoord daarom zijn de leden van het Noordzeeoverleg betrokken in de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1. In het Noordzeeakkoord zijn afspraken gemaakt over thema’s die overlappen met de thema’s waarvoor de Mariene Strategie (deel 1) milieudoelen formuleert, zoals biodiversiteit, zeebodemintegriteit en onderwatergeluid.

Maatschappelijke consultatie OFL

De Mariene Strategie bestaat uit drie delen, die lidstaten elke zes jaar moeten actualiseren. Het eerste deel beschrijft de initiële beoordeling, de huidige milieutoestand en de milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee. In 2024 heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een maatschappelijke consultatie uitgevoerd over de actualisatie van deel 1 van de Mariene Strategie onder leiding van OFL-voorzitter Johan van de Gronden. Het OFL heeft het resultaat van de consultatie in een OFL-advies verwerkt. Ook de partijen uit het Noordzeeoverleg zijn geconsulteerd over de beleidsvoorstellen en het concept-advies van het OFL. Zij konden zich, met enkele aanvullingen, in het advies vinden.

Aanbieding

Voorzitters Johan van de Gronden en Sybilla Dekker hebben het OFL-advies aangeboden aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof. Lees het OFL-advies over de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen